R.I.P. elävä telakka 13.12.2022

Wileniuksen telakka
AVOIN KIRJE WILENIUKSEN TELAKALLE
Mika Varpio
 
Olen pahoillani 😥.
 
Vierasvenesataman ja elävän telakkatoiminnan mahdollistava muutosesitykseni hävisi kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa äänin 7-4.
 
Pyrin parhaani mukaan osoittamaan lautakunnan jäsenille historian, puuvenekulttuurin ja elävän telakkatoiminnan merkitystä Porvoolle, mutta en saanut riittävästi vastakaikua ajatuksilleni. Olen järkyttynyt ja pettynyt siihen miten vähän ymmärrystä elävää kulttuuria kohtaan tästä kaupungista löytyy.
 
On myös surullista nähdä, miten vähän vaikutusta laajalla julkisella keskustelulla ja yksityisillä yhteydenotoilla on ollut päätöksentekoon. Vaikka telakkatoiminnan merkitystä on hyvin avoimesti ja kattavasti nostettu esiin eri medioissa, ei viesti ole tavoittanut päätöksentekijöitä tai sen sisältöä ei ole ymmärretty.
 
On käsittämätöntä miten lyhytnäköistä päätöksenteko voi joskus olla. Lähes satavuotinen puuvenehistoria voidaan käden käänteessä tuhota uuden rantaravintolan tieltä. En tahdo löytää sanoja kuvailemaan tätä pettymystä. Tämä on kulttuuriskandaali vertaansa vailla.
 
Pidin kokouksessa pitkän puheenvuoron, mistä tässä muutamia otteita:
 
”Kaikille on varmasti selvää, että Porvoo tarvitsee uuden vierasvenesataman. Yhtä selvää pitäisi olla, että meidän tulee pitää kiinni Porvoon elävään historialliseen jatkumoon liittyvistä vetovoimatekijöistä, mistä yksi merkittävä edustaja on Wileniuksen perinteinen telakkatoiminta. Pohjaesityksen hyväksyminen tarkoittaisi käytännössä kuoliniskua Wileniuksen telakkatoiminnalle. Se ei ole hyväksyttävää.”
 
”Alueen asemakaavassa on edellytetty, että paitsi Wileniuksen telakkarakennukset, myös telakan toiminta turvataan. Kaavaselostuksesta on selvästi löydettävissä tavoite ja tahtotila nimenomaan telakkatoiminnan säilyttämiseen ja kehittämiseen. Vain toinen esitetyistä suunnitelmista toteuttaa tämän tavoitteen.”
 
”Se että Porvoon Telakka ryhmän tarjouksessa esitetään Wileniuksen telakkatoiminnan muistaminen näyttelytiloilla vanhoissa rakennuksissa osoittaa lähinnä sen, ettei tällaisen vaihtoehdon esittäjällä ole mitään käsitystä elävästä kulttuurihistoriasta ja sen merkityksestä. Wileniuksen telakan arvo ei ole kiinnittynyt rakennuksiin tai johonkin kuviin, millä sitä toimintaa voisi muistella, vaan siihen käytännön toimintaan, mitä telakalla tehdään: veneiden laskut ja nostot, veneenveistoperinne, yleisötapahtumat jne.”
 
“On perusteetonta ja suorastaan epäkunnioittavaa sanoa, ettei telakalla ole ollut muuta toimintaa kuin veneiden säilytystä. Mitä muuta voidaan odottaa, kun yhdistykselle on annettu vuoden pätkäsopimuksia? Ei siinä mikään järkevä tahoa pysty investoimaan mihinkään isompaan ja kehittää toimintaansa. Tässä tarjouksessa esitetty 30 v vuokrasopimus on nyt ensimmäinen kerta, kun tällaiseen tarjoutuu mahdollisuus.”
 
”Telakkayhdistyksen tarjous on vastannut täysin tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia, toisin kuin joissakin medioissa on annettu ymmärtää.”
 
”Tarjouksille annettua pisteytystä on osittain vaikea ymmärtää. Yhtenä pisteytyksen kohteena on ollut sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, mistä molemmat tarjoukset olivat saaneet lähes täydet pisteet. Toisen tarjouksen seurauksena telakkatoiminta kuitenkin loppuu ja ihmettelen kovasti miten porvoolaista kulttuuriperintöä ylläpitävän perinnetelakan toiminnan lopettaminen voi olla kulttuurillisesti kestävää? Telakkahallit ovat merkitykselliset nimenomaan niissä toteutettavan toiminnan takia, ei pelkkien kuorien takia.
Muutenkin telakkaan liittyvän toiminnallisen kulttuurin arvo loistaa pisteytyksissä poissaolollaan.”
 
Kukapa meistä ei haluaisi Porvooseen uutta vierasvenesatamaa ja jos sen kylkiäisinä pitää rannalle rakentaa uusi rantaravintola, niin mikäs siinä. Tärkeämpänä pidän kuitenkin sitä, että Wileniuksen telakkatoimintaa ei tapeta, vaan myös sille annetaan mahdollisuus kehittyä ja kukoistaa. 90-vuotisen historian omaava telakkatoiminta on kaupungin imagon kannalta tuhat kertaa tärkeämpää, kuin yhden uuden rantaravintolan lisääminen jokirantaan. En kuitenkaan näe estettä sille, että molemmat toiminnot saataisiin toteutumaan rinnakkain, kunhan se olisi kaavassa mahdollistettu. Sen vuoksi tein seuraavan muutosesityksen:
 
Muutetaan asemakaavaa siten, että se mahdollistaa sekä Wileniuksen perinteisen telakkatoiminnan että vierasvenesataman taloudellisesti kannattavan toiminnan. Tavoitteen saavuttamiseksi laajennetaan vierasvenesataman aluetta etelään ja lisätään rakennusoikeuden määrää riittävästi, jotta Porvoon Telakka ryhmän tarjouksessa esitetyn kaltaiset kaupalliset palvelut pystytään toteuttamaan tontilla. Telakkarakennusten ja vierasvenesataman väliin tulee jättää avoin, rakentamaton torialue, mikä avaa näkymälinjan Kultalistankadulta joelle. Toimivan ja toteutuskelpoisen ratkaisun saavuttamiseksi, tulee kaavamuutos laatia yhteistyössä toteuttajatahon kanssa. Kaavamuutos tulee tehdä vain vierasvenesataman osalta, muilta osin kaava pysyy ennallaan. Kaavamuutos tulee käynnistää välittömästi, eikä se saa viivyttää tarjouksissa esitettyjen projektien suunniteltua toteutusaikataulua.
 
Näin olisimme saaneet molemmat projektit mahdollistettua.
 
Korostin myös sitä, että elleivät kaupungin viranhaltijat tai muut toimijat näe Wileniuksen telakkaan liittyvää kulttuurihistoriallista arvoa, niin se on lautakunnan tehtävä osoittaa se arvo. Porvoolla ei ole varaa menettää tätä mahdollisuutta.
 
Kuten alkuun totesin, lautakunnan enemmistö ei kuitenkaan nähnyt tällaista ratkaisua toimivana, vaan äänesti muutosesityksen kumoon.
 
Telakan toimintaa puolustaneet jäsenet jättivät lautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteensä:
 
Lautakunnan äänin 7-4 hyväksymä päätös on kestämätön. Tehty päätös antaa kuoliniskun Wileniuksen telakan 90 vuotiselle historialle. Päätös on myös ristiriidassa alueen asemakaavaan ja sen määräyksiin sekä suojeltujen rakennusten kaavan määräyksillä päätettyyn käyttöön. Päätöksen myötä Porvoo menettää ainutlaatuisen ja kulttuurihistorialliselta arvoltaan korvaamattoman toimijan jokirannassa. Eriävän mielipiteen allekirjoittajat kannattavat uuden vierasvenesataman rakentamista. Ei kuitenkaan niin, että Wileniuksen telakan toiminta loppuu.
 
Loppuun totean, että tämä teksti kuvaa omaa suhtautumistani asiaan. Toivon, että muut asiasta päättäneet – erityisesti telakkatoiminnalle kuoliniskun antaneet – kykenevät myös perustelemaan päätöksensä.
 
 
Mika Varpio

Kiitän lautakunnan jäseniä Mika Varpio, Jarmo Grönman, Sofia Antman ja Mika Laurila, että puolustitte telakkaa.

Vähintä, mitä telakan lopetettavaksi tuominneet Kristel Pynnönen, Riitta Ahola, Seppo Ijäs, Emilia Mattsson-Nortamo, Silja Metsola, Pehr Sveholm ja Kari Pauloaho voitte nyt tehdä, on perustella julkisuudessa kantanne.

Veneilijän Porvoo

Allekirjoita adressi Wileniuksen perinnetelakan tulevaisuuden puolesta.

Wileniuksen telakka

Kulttuurikaupunki Porvoon tulee säilyttää kansainvälisesti ainutlaatuinen, elävä Wileniuksen telakka ja antaa sille mahdollisuus kehittyä vetovoimaiseksi merelliseksi puuvene- ja tapahtumakeskukseksi Porvoon Länsirannalla.